Gymnasiestudierna är mångsidiga och allmänbildande

Helsingfors stads gymnasier öppnar dörrar för framtiden. Hos oss kan du välja studieavsnitt från stadens alla övriga gymnasier. Vi erbjuder mångsidiga studiemetoder som skapar flexibilitet. Du har möjlighet att utgå från dina egna intressen i dina val av studier.

Till gymnasiets studieprogram hör modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska  ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och gymnastik samt konst- och färdighetsämnen.

Efter gymnasiet kan du studera vidare på universitet eller yrkeshögskola.
 
Helsingfors stad upprätthåller tre svenska gymnasier: 
Brändö gymnasium, Gymnasiet Lärkan och Tölö gymnasium.
 
Staden har även flera finska gymnasier:
Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin kielilukio, Kallion lukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Mäkelänrinteen lukio, Etu-Töölön lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio och Vuosaaren lukio.

Yrkesutbildning på finska Stadin AO

Yrkesutbildning på svenska Prakticum

Mera information om gemensam ansökan på webbplatsen Studieinfo.fi

Gemensam ansökan 23.2–23.3.2021.